02166010017
09121772952
09120729724

اجرت سرویس درب اتوماتیک

اجرت سرویس قطعات مکانیکی درب اتوماتیک:

حداقل 1/000/000 ريال

 

اجرت سرویس قطعات الکترومکانیکال و کنترل باکس درب اتوماتیک :

حداقل800/000ريال

هزینه ی تعویض قطعه جدا محاسبه میشود

سرویس انواع مدل های درب برقی را به دستان پر توان ما بسپارید

0910729724

66010017

09121772952

 

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :