02166010017
09121772952
09120729724

درب برقی

درب برقی که درب اتوماتیک نیز نامیده می شود، دربهایی هستند که بدون دخیل بودن دست می توان آنها را باز و بسته نمود.اجزای تشکیل دهنده ی درب برقی عبارت است از موتور و کنترل باکس و هنگر و تسمه و.... ساخت درب اتوماتیک تاثیر بسزایی در طراحی های ساختمانها،مراکز و فروشگاهها و همینطور تاسیسات و سازمانهای دولتی در راستای زیبایی بیشتر،امنیت بالاتر و راحتی بیشتر داشته است.

1مجموع 12 پروژه
1مجموع 12 پروژه