02166010017
09121772952
09120729724

کابین دوش حمام

امروزه فنّاوری‌های جدیدی در راستای حل مشکلات رطوبتی حمام اندیشیده شده است یکی از این راهکارها استفاده از شیشه سکوریت حمام که به آن کابین دوش سکوریت حمام نیز می‌گویند که علاوه بر زیباسازی و راحت تر کردن هرچه بیشتر محیط حمام بهترین راه‌حل برای مشکلاتی است که رطوبت ایجاد خواهد کرد. کابین دوش که با جلوه‌ دهی بی‌نظیر به حمام در محیط حائل به دوش نصب می‌گردد از نفوذ رطوبت به منزل جلوگیری نموده و با ایجاد دیوار نامرئی از هدر رفت انرژی را مانع می‌شود.تیم سهند سکوریت با تیمی مجرب این کار را برای شما آسان کرده و در کمترین زمان طراحی و اجرا میکند. شیشه حمام درواقع عایق رطوبتی و حافظ انرژی گرمایشی است. شیشه سکوریت حمام قابلیت زیبا بخشی بسیاری نیز دارد

1مجموع 3 پروژه
1مجموع 3 پروژه