نوشته‌ها

تاریخچه شیشه

,
نخستین شیشه‌ای که پدید آمده همان شیشه‌هایی بوده که در طبیعت به ویژه در منطقه‌های آتشفشانی به وجود آمده‌است، شیشهٔ ابسیدین احتمالاً توسط مردمان دوران سنگی استفاده می‌شدهو به دلیل محدودیت منابع آن و نیازی که به ابزارهای بُرنده وجود داشته…