شرکت سهند سکوریت از سال 1369 در زمینه تولید و تامین شیشه های ایمن و فنی و ساختمانی با شرکت های تابع ایران خودرو و سایت شرکت ایران خودرو در سطح سایت و خارج از سایت شرکت ایران خودرو فعالیت مستمر داشته است. همچنین این شرکت از سال 77 با شرکت کیسون در پروژه تجاری امیر کبیر و همچنین مجمتع مسکونی 550 واحدی شهر جدید پرند و پروژه 360 واحدی شهر پردیس نیز در زمینه انواع شیشه های ایمنی و ساختمانی  همکاری داشته است.

این شرکت در بخش دیگر از رزومه فعالیتی خود با سازمان تامین اجتماعی در زمینه تجهیز و بازسازی کامل ساختمان مرکزی و همچنین برخی از شعبات سطح شهر تهران همکاری های لازمه را داشته است.

در کنار تمامی این پروژه ها، این شرکت با سازمان برنامه و بودجه در جریان پروژه بازسازی کامل ساختمان مرکزی و همچنین با شرکت ایستافام در پروژه دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس و پروژه توسعه سالن های ایران خودرو دیزل نیز در زمینه تامین و نصب شیشه های ایمنی و ساختمانی آنها همکاری داشته است.

از دیگر پروژه هایی که شرکت سهند سکوریت در آنها مشارکت داشته است می توان به برج تجاری اداری جهانیان الهیه، برج تجاری اداری جهانیان شهرستان بابل، شرکت فولاد کاویان اهواز، شرکت تام، برج تجاری و اداری تهران خودرو خیابان ملت تهران و بانک مسکن شعبات تهران اشاره نمود.